RACH-VAT
Ceryfikowane Biuro Rachunkowe
...profesjonalne prowadzenie usług księgowych dla firm i osób prywatnych

Usługi

Księgowość dla firm, sprzedaż spółek - RACH-VAT Kraków


W prowadzeniu własnej działalności, ważne jest podejmowanie przemyślanych decyzji, a także konsekwentne i perspektywiczne działanie. Aby maksymalnie ułatwić Państwu działalność gospodarczą i wypełnianie zobowiązań, oferujemy kompleksową opiekę nad księgowością firmy, a także profesjonalne doradztwo podatkowe. Rzetelność, solidność i jakość działania. Tym kierujemy się podczas pracy dla naszych Klientów. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie i poświęcamy mu maksymalną ilość czasu. Świadczymy usługi dla małych, średnich oraz dużych firm o różnych profilach działalności. W ofercie biura rachunkowego Rach-Vat Kraków, znalazła się m.in. kompleksowa księgowość dla firm, doradztwo podatkowe, a także sprzedaż spółek. Wszelkie formalności i cały proces sprzedaży spółek są po naszej stronie. Nasza siedziba znajduje się ok. 25 km od Krakowa Bronowice. Odpowiedzialność, jaka cechuje działalność Rach-Vat Kraków, jest gwarancją prawidłowego i rzetelnego prowadzenia Państwa księgowości.

1) Rejestracja działalności gospodarczej
    a) doradztwo w wyborze formy opodatkowania;
    b) pomoc w redagowaniu umowy spółki (cywilna, jawna, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz jej rejestracja;
    c) pośrednictwo w otwarciu rachunku bankowego;
    d) dopełnienie innych zobowiązań rejestracyjnych;
    e) złożenie dokumentów rejestracyjnych na podstawie pełnomocnictwa (CEIDG, KRS, ZUS, GUS, PFRON).

2) Prowadzenie ksiąg rachunkowych
    a) opracowanie zasad polityki rachunkowości;
    b) opracowanie zakładowego planu kont;
    c) bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
    d) ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych;
    e) sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
    f) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z wystawianiem dokumentów (OT i LT);
    g) prowadzenie rozrachunków z kontrahentami;
    h) monitorowanie lub windykacja należności(wystawianie not odsetkowych, przygotowanie wezwań do zapłaty);
    i) zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem rachunkowym i podatkowym wraz ze sporządzeniem bilansów;
    j) okresowe sporządzanie sprawozdań do US, GUS i NBP (np. IFT, INTRASTAT, NIP i VAT-R);
    k) konsolidacje sprawozdań finansowych.

3) Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
    a) bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
    b) obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych;
    c) sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
    d) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji;
    e) monitorowanie lub windykacja należności;
    f) bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
    g) sporządzanie rozliczeń rocznych.

4) Prowadzenie ewidencji ryczałtu
    a) prowadzenie ewidencji przychodów;
    b) prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
    c) prowadzenie ewidencji VAT i sporządzanie deklaracji VAT;
    d) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
    e) sporządzanie rozliczeń rocznych.

5) Obsługę kadrową i płacową
    a) sporządzanie umów o pracę bądź umów cywilno-prawnych;
    b) prowadzenie ewidencji i naliczanie wynagrodzeń;
    c) sporządzanie list płac i ewidencja wynagrodzenia;
    d) sporządzenie i przekazanie deklaracji do ZUS, US dotyczących składek i zaliczek na podatek dochodowy;
    e) sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników i osób posiadających umowy;
    f) przygotowanie raportów ZUS;
    g) prowadzenie i aktualizację akt personalnych;
    h) prowadzenie dokumentacji dla ZUS i pracowników;
    i) ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych;
    j) sporządzanie świadectw pracy;
    k) konsultacje dotyczące stosowania prawa pracy;

6) Wyprowadzenie zaległości podatkowych z okresu nie objętego umową
    a) sporządzenie harmonogramu prac;
    b) uzgodnienie z organami i urzędami państwowymi terminu uregulowania zobowiązań;
    c) weryfikacja i sprostowanie nieprawidłowej ewidencji;
    d) sporządzenie zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań.

7) Rozliczanie osób indywidualnych:
    a) rozliczenie roczne;
    b) rozliczenie otrzymanych darowizn i spadków;
    c) rozliczenie podatku od czynności cywilno-prawnych.

8) Outsourcing faktur:
    a) wystawienie faktur dla kontrahenta naszego Klienta. Wydrukowanie, zapakowanie i wysłanie.

9) Pomoc przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych:
    a) analiza umów;
    b) projekty uchwał zarządu;
    c) odpowiedzi na pisma w postępowaniu administracyjnym i inne;
    d) analizy prawne, podatkowe;
    e) prowadzenie spraw sądowych;
    f) wnioski o dofinansowanie działalności.

10) Usługi dodatkowe
    a) wypełnienie wniosku kredytowego wraz ze sporządzeniem biznes planu;
    b) wsparcie przy zawieraniu leasingu;
    c) pomoc przy negocjowaniu umowy factoringu;
    d) doradztwo w wypełnianiu wniosku dotyczącego kredytu na start;
    e) ubezpieczenia majątkowe, osobiste itp.;
    f) zorganizowanie szkolenia BHP;
    g) archiwizowanie dokumentów.

© 2014 - 2016 Biuro Rachunkowe RachVAT